Indoor advertising

In order to increase the impact, Groove Hour launched recently an important project promoting the Romanian tourism and involving large multi-national and Romanian companies, national and local actors: Your advertisement supports Tourism More on indoor advertising

Projects
Romanian Tourism Needs Your Ad! Roman Edifice with mosaic
Soon

Versiunea Romana | English Version

Anunt cerere de oferta servicii de telefonie mobila - cod CPV 64212000-5

SC Groove Hour SRL, cu adresa de contact in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 87, Bl. LS7, ap. 1, cod postal 900590, Judetul Constanta, beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului POSDRU/110/5.2/G/87337, publica prezentul anunt pentru "Servicii de telefonie mobila - cod CPV 64212000-5" in cadrul proiectului "SPRINT – SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta".

Servicii solicitate: asigurarea serviciilor de telefonie mobila conform specificatiilor tehnice din documentatia pentru ofertanti, respectiv:

  • abonament pentru 2 numere, minim 1000 minute in retele nationale (mobile si fixe), minim 50 de SMS lunare incluse pentru fiecare numar de telefon; comunicarea in grupul celor 2 numere de minim 1500 minute incluse
  • servicii de telefonie mobila cu acoperire nationala, inclusiv in mediul rural al Zonei Metropolitane Constanta, respectiv comunele Agigea, Corbu, Cumpana, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Poarta Alba, Tuzla, Valu lui Traian
  • 2 telefoane incluse

Valoare estimata: 5163,00 lei, fara TVA.

Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata aici: [PDF] sau [DOC]

Procedura aplicata: cercetare a pietei - sondaj de piata

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut.

Ofertele semnate si stampilate se primesc (a) prin fax la numarul 0241618255 sau (b) scanate prin e-mail la adresa office@extramuros.ro sau (c) in original prin posta sau la sediul achizitorului, intr-un plic sigilat cu mentiunea pe exterior: «Proiect: SPRINT– SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola in Zona Rurala Metropolitana Constanta, ID 87337, Servicii de telefonie mobila – Oferta».

Termenul limita de depunere a ofertei: 29.02.2012, ora 17:00.
Ofertele primite dupa termenul limita sau la alta adresa decat cea indicata nu vor fi acceptate.

Deschiderea ofertelor se va efectua la sediul SC Groove Hour SRL in data de 1.03.2012, ora 9.00.

Informatii suplimentare: Dna. Alina VASILESCU, Responsabil tehnic, tel. 0241618255, fax 0241612855, e-mail: .

Data publicarii: 22.02.2012

GrooveHour
Dezvoltat de BlueChip Computers BlueChip Computers