Indoor advertising

In order to increase the impact, Groove Hour launched recently an important project promoting the Romanian tourism and involving large multi-national and Romanian companies, national and local actors: Your advertisement supports Tourism More on indoor advertising

Projects
Romanian Tourism Needs Your Ad! Roman Edifice with mosaic
Soon

Versiunea Romana | English Version

Anunt cerere de oferta produse de papetarie (CPV 30192700-8), Articole marunte de birou (CPV 30197000-6), Cartuse de toner (CPV 30125100-2)

Nr. 32/30.03.2012

SC GROOVE HOUR SRL, cu adresa de contact in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 87, Bl. LS7, cod postal 900590, Judetul Constanta, beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului POSDRU/110/5.2/G/87337, in cadrul proiectului „SPRINT – SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta”, publica prezentul anunt pentru “Furnizare materiale consumabile si papetarie – coduri CPV 30192700-8 Papetarie, 30197000-6 Articole marunte de birou, 30125100-2 Cartuse de toner”.

Produse solicitate: materiale consumabile si papetarie conform liste mentionate in documentatia pentru ofertanti. Durata de derulare a contractului este de 21 luni, cu comenzi succesive.

Valoare estimata: 10.000,00 lei, fara TVA

Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici: [PDF] sau [DOC]

Procedura aplicata: cercetare a pietei - sondaj de piata

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut.

Ofertele semnate si stampilate se primesc (a) prin fax la numarul 0241618255 sau (b) scanate prin e-mail la adresa office@extramuros.ro sau (c) in original prin posta sau la sediul achizitorului, intr-un plic sigilat cu mentiunea pe exterior: Proiect: SPRINT– SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta, ID 87337, Furnizare de materiale consumabile si papetarie - Oferta.

Termenul limita de depunere a ofertei: 06.04.2012, ora 17:00. Ofertele primite dupa termenul limita sau la alta adresa decat cea indicata nu vor fi acceptate.

Deschiderea ofertelor se va efectua la sediul SC Groove Hour SRL in data de 09.04.2012, ora 9.00.

Informatii suplimentare: Dna. Alina VASILESCU, Responsabil tehnic, tel. 0241618255, fax 0241612855, e-mail: office@extramuros.ro

Data: 30.03.2012

GrooveHour
Dezvoltat de BlueChip Computers BlueChip Computers