Indoor advertising

In order to increase the impact, Groove Hour launched recently an important project promoting the Romanian tourism and involving large multi-national and Romanian companies, national and local actors: Your advertisement supports Tourism More on indoor advertising

Projects
Romanian Tourism Needs Your Ad! Roman Edifice with mosaic
Soon

Versiunea Romana | English Version

Anunt atribuire contract de furnizare de materiale consumabile si papetarie Proiect SPRINT ID 87337 POSDRU

SC Groove Hour SRL, cu adresa de contact cu adresa de contact in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 87, Bl. LS7, ap. 1, cod postal 900590, Judetul Constanta, beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului POSDRU/110/5.2/G/87337, proiect "SPRINT SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta", anunta atribuirea contractului de achizitie publica furnizare de materiale consumabile si papetarie catre SC Start Prod Birotica SRL, cu punct de lucru in Constanta, str. Trandafirului nr. 5.

Procedura aplicata pentru atribuire: cercetare a pietei - sondaj de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Data publicarii anuntului de participare: 30.03.2012

Data atribuirii contractului: 17.04.2012

Pretul contractului: 9704,84 lei fara TVA, echivalentul a 2232,02 euro, fara TVA

Data publicarii: 18.04.2012
GrooveHour
Dezvoltat de BlueChip Computers BlueChip Computers