Indoor advertising

Groove Hour specialises in indoor advertising and printed promotional documents. Its services capitalize the high traffic of potential clients and the great visibility of tourist facilities such as hotels, restaurants, business centres, museums, tourist information offices, clubs, etc. More on indoor advertising

Projects
Romanian Tourism Needs Your Ad! Roman Edifice with mosaic
Soon

Versiunea Romana | English Version

Anunt privind achizitie de servicii inchiriere spatiu Proiect SPRINT, ID 87337 POSDRU

SC Groove Hour SRL, cu adresa de contact in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 87, Bl. LS7, ap. 1, cod postal 900590, Judetul Constanta, beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului POSDRU/110/5.2/G/87337, publica prezentul anunt pentru achizitionare servicii de inchiriere spatiu in cadrul proiectului "SPRINT – SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta".

Se cauta ofertant pentru achizitie servicii de inchiriere spatiu in sat Piatra, comuna Mihail Kogalniceanu, pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2013, pentru desfasurarea unei sesiuni de informare promovare antreprenoriat si servicii de consiliere/asistenta antreprenoriat, pentru durata maxima de desfasurare 12 ore, dupa calendar stabilit de comun acord cu achizitorul, sala dotata cu scaune, mese, cu capacitate de minim 30 locuri.

Asteptam ofertele pana la data de 20.09.2013, prin fax la numarul 0241 618.255, scanate prin e-mail la adresa office@extramuros.ro sau in original la sediul achizitorului, intr-un plic sigilat cu mentiunea pe exterior: „«Proiect: SPRINT– SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola in Zona Rurala Metropolitana Constanta, ID 87337, Servicii inchiriere spatiu – Oferta”.

Informatii suplimentare: Dna. Alina VASILESCU, Responsabil tehnic, tel. 0241 618.255, fax 0241 612.855, e-mail: office@extramuros.ro.

Data publicarii: 03.09.2013

GrooveHour
Dezvoltat de BlueChip Computers BlueChip Computers