Indoor advertising

Groove Hour specialises in indoor advertising and printed promotional documents. Its services capitalize the high traffic of potential clients and the great visibility of tourist facilities such as hotels, restaurants, business centres, museums, tourist information offices, clubs, etc. More on indoor advertising

Projects
Romanian Tourism Needs Your Ad! Roman Edifice with mosaic
Soon

Versiunea Romana | English Version

Anunt cerere de oferta "FURNIZARE DE DIVERSE", coduri CPV: 15800000-6 Diverse produse alimentare, 39222100-5 Articole de catering de unica folosinta

Nr. 62/13.07.2012

SC GROOVE HOUR SRL, cu adresa de contact in Constanta, Bd. Mamaia, nr. 87, Bl. LS7, cod postal 900590, Judetul Constanta, beneficiar al finantarii nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European, in baza contractului POSDRU/110/5.2/G/87337, in cadrul proiectului "SPRINT - SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta", publica prezentul anunt pentru "Furnizare de diverse produse alimentare - coduri CPV: 15800000-6 Diverse produse alimentare, 39222100-5 Articole de catering de unica folosinta".

Produse solicitate: produse alimentare si de unica folosinta conform liste mentionate in documentatia pentru ofertanti. Durata de derulare a contractului este de 17 luni, cu comenzi succesive.

Valoare estimata: 16.000,00 lei, fara TVA

Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici: [PDF] sau [DOC]

Procedura aplicata: cercetare a pietei - sondaj de piata

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut.

Ofertele semnate si stampilate se primesc (a) prin fax la numarul 0241618255 sau (b) scanate prin e-mail la adresa office@extramuros.ro sau (c) in original prin posta sau la sediul achizitorului, intr-un plic sigilat cu mentiunea pe exterior: Proiect: SPRINT - SPRijin INTegrat pentru ocupare non agricola a fortei de munca din Zona Rurala Metropolitana Constanta, ID 87337, Furnizare diverse produse alimentare - Oferta. A nu se deschide pana la data de 20.07.2012, ora. 13.00.

Termenul limita de depunere a ofertei: 20.07.2012, ora 12:00. Ofertele primite dupa termenul limita sau la alta adresa decat cea indicata nu vor fi acceptate.

Deschiderea ofertelor se va efectua la sediul SC Groove Hour SRL in data de 20.07.2012, ora 13.00.

Informatii suplimentare: Dna. Alina VASILESCU, Responsabil tehnic, tel. 0241618255, fax 0241612855, e-mail: office@extramuros.ro

Data: 13.07.2012

GrooveHour
Dezvoltat de BlueChip Computers BlueChip Computers