Indoor advertising

Dynamic and in full development process, Groove Hour offers high quality services, based on its integrated solutions or on clients visions. Each client’s promotional objectives will be individually and soundly treated by a professional and creative team, relying on best available resources and on an outstanding network of collaborators. More on indoor advertising

Projects
Romanian Tourism Needs Your Ad! Roman Edifice with mosaic
Soon

Versiunea Romana | English Version

Mormantul Hypogeum - Complexul Cultural Arca

Mormânt antic datand din sec. IV d. Hr, epoca romana, paleo-crestina. Mormânt pictat sec. 4 e.n. Tema iconografica este scena banchetului. Pictura prin efectul realist este extrem de precisa în reprezentarea motivelor zoomorfe si florale.

Proiect

Ideea proiectului introducerii in circuitul turistic a Mormântului Pictat Hypogeum Constanta a aparut ca urmare a preocuparii pentru punerea în valoare într-un context pluridisciplinar a raportului traditional – modern. Astfel, si-a facut simtita prezenta o abordare bazata pe principii etice care si-a definit motivatia pe dreptul generatiilor viitoare la o mostenire istorica si o memorie culturala nealterata.

Proiectul consta in construirea unei cladiri de protectie a mormântului pictat Hypogeum Constanta, cladire care sa ofere posibilitatea de a vizita replica si viziona imagini ale picturilor cât si organizarea de seminarii în salile de conferinta dotate cu cea mai moderna aparatura.

Proiectul se va continua sub forma unei scoli anuale de vara care va include cursuri, comunicari si prezentari, activitati de creatie vizuala, proiectare si executie, de cercetare / conservare / restaurare/ punere in valoare.

Scop

Scopul principal este de a promova si a încuraja cultura, prioritatea fiind de a apropia tinerii de valorile culturale europene comune, în contextul educatiei non-formale.

Obiectivele proiectului

Prin derularea integrala a activitatilor propuse, proiectul îsi va realiza cu succes principalele obiective:

  • promovarea dialogului cultural si cunoasterea reciproca a culturii si istoriei europene
  • evidentierea radacinilor comune si a elementelor similare din patrimoniul european, diversitatea culturala si dezvoltarea noilor forme de expresie
  • cresterea accesului si a participarii publicului larg la patrimoniul cultural comun al Uniunii Europene
  • crearea unui nucleu de profesionisti specializati ale caror cunostinte si deprinderi vor contribui la dezvoltarea unei strategii nationale de specializare în reabilitare în România
  • asigurarea schimbului direct de cunostinte si informatii între România si tarile Bazinului Carpatin, respectiv si la nivel inter-regional în România
  • contribuirea la îmbunatatirea nivelului de trai al comunitatii prin regenerare, înmultirea locurilor de munca locale si a facilitatilor culturale

Obiective post-proiect

  1. Introducerea si implicarea tinerilor absolventi ai universitatilor de profil (arhitecti si artisti, istorici de arta, conservatori si restauratori) în sfera cercetarilor istorice privind dimensiunea cultural-spirituala a culturii traditionale românesti si europene, prin introducerea în circuitul turistic muzeal a Mormântului Pictat Hypogeum din Constanta
  2. Contributia la formarea unei categorii de specialisti competenti la nivel european dedicati atât domeniilor teoretice si de cercetare umanistica cât si celor practice de prezervare si valorificare culturala a mostenirii traditionale românesti
  3. Perfectionarea profesionala a tinerilor specialisti în domeniul metodelor si tehnicilor avansate de investigare, conservare si restaurare a patrimoniului cultural
GrooveHour
Dezvoltat de BlueChip Computers BlueChip Computers